Energiebesparing verplichting bedrijven

Energie-intensieve organisaties
Industriële organisaties en bedrijven hebben op dit moment nog een klein half jaar om de afspraken voor energiebesparingen na te komen, welke in het Energieakkoord voor duurzame groei van 2013 zijn opgenomen. In het najaar van 2016 zal dit opnieuw worden getoetst. Mochten de gedane inspanningen onvoldoende hebben opgeleverd, gaat het kabinet alsnog verplichtingen stellen om de afspraken en doelstellingen na te komen.

Op dit moment zijn grote bedrijven namelijk verplicht energiebesparende maatregelen te treffen, als deze binnen vijf jaar terug te verdienen zijn.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft reeds laten weten dat hij blijft doen wat nodig is om te zorgen dat de doelenstellingen van Energieakkoord worden gehaald. ”Mocht in oktober anders blijken, dan zal ik in overleg besluiten over nieuwe stappen, zoals bijvoorbeeld het invoeren van een verplichtende maatregel om meer energie te besparen in de energie-intensieve industrie”, zegt Kamp.

Toename duurzame energie

Wederom is er sprake van een toename van het verbruik van duurzame energie, al betreft het een lichte stijging. In 2015 is er voornamelijk meer wind-, zonne- en bodemenergie verbruikt. De toename van het verbruik uit biomassa is relatief laag. Dit blijkt uit het gepubliceerde artikel van donderdag 26 mei 2016 door nu.nl.

Toename duurzame energie

Het verbruik van duurzame energie wordt reeds gezien als een bron die meewerkt aan energiebesparende maatregelen.

Organisaties in het MKB-segment

Op dit moment is het voor de zwaardere industrie verplicht om maatregelen te treffen, wanneer de investeringen binnen vijf jaar terug verdiend worden. Voor u als organisatie in het MKB-segment is het (nog) niet verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Veel organisaties richten zich op hun corebusiness en niet zo zeer op energiebesparende maatregelen. Toch is een energiebesparende maatregel niet alleen interessant voor de organisatie, maar natuurlijk ook voor het klimaat. U kan dan bijvoorbeeld denken om uw elektraverbruik te reduceren door het vervangen van uw armaturen voor LED-verlichting.

 

Wilt u meer informatie aangaande besparingsmogelijkheden of het energieakkoord, neem dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer 030-3031774 of info@thebilldoctor.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.