Opzegtermijnen leveringscontracten energie

Met ingang van 1 december 2011 mogen energieleveranciers hun leveringscontracten niet langer ‘stilzwijgend verlengen’ voor een langere periode na afloop van een contract. Dit betekent dat vanaf toen het contract automatisch werd omgezet in een energiecontract met een looptijd voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn voor dergelijke contracten is maximaal 30 dagen.

 

Deze nieuwe regel had tot gevolg dat steeds meer contractpartijen in de daaropvolgende jaren vrij waren om nieuwe contracten af te sluiten. Met een stijgend aantal overstappers tegen steeds scherpere tarieven tot gevolg.

 

Enkel voor kleinverbruikers

Helaas geldt deze regeling enkel voor kleinverbruikers: gebruikers met (kleinzakelijke) aansluitingen met een capaciteit/aansluitwaarde: ≤ 3x80A (elektra) of ≤ G25 (gas). Aansluitingen met hogere aansluitwaardes worden aangemerkt als grootzakelijke aansluitingen.

 

Hoe ziet u dit?

Zeggen bovenstaande capaciteiten u niets, dan kunt u het gemakkelijk opmaken uit uw energienota(‘s): ontvangt u maandelijks een aparte factuur voor uw netwerkkosten vanuit uw netbeheerder (o.a. Stedin, Liander of Enexis)?

 

Zo niet, dan heeft u een kleinzakelijke aansluiting en mag uw contract niet stilzwijgend worden verlengd.

Zo ja, dan heeft u een grootzakelijke aansluiting en mag u contract wel stilzwijgend worden verlengd.

 

Grootzakelijke aansluitingen

Wanneer u een grootzakelijke aansluiting heeft, mag de energieleverancier met u een opzegtermijn ‘overeenkomen’ die langer is dan 30 dagen. In de praktijk kan deze opzegtermijn voor grootzakelijke aansluitingen oplopen tot 8 maanden. Energieleveranciers leggen dit vast in het leveringscontract en hun algemene voorwaarden.

 

Wanneer een contract niet tijdig is opgezegd, betekent dit dat de leverancier het contract ‘automatisch verlengd’ met een minimale periode van 1 jaar tegen een tarief dat zij zelf vaststelt. U kunt zich voorstellen dat deze tarieven niet bepaald marktconform zijn.

 

In de praktijk kan dit dus betekenen dat wanneer u op 1 januari 2016 een contract aangaat voor 1 jaar, u al voor 1 juli 2016 een beslissing moet hebben genomen ten aanzien van uw volgende contract om een ‘stilzwijgende verlenging’ van uw huidige contract te voorkomen, indien uw leverancier een opzegtermijn van 6 maanden hanteert.

 

Het vervelende is dat u vaak niet op de hoogte bent van de opzegtermijn die uw leverancier hanteert. Gelukkig hanteren de leveranciers doorgaans standaard opzegtermijnen ten aanzien van grootzakelijke aansluitingen.

 

Standaard opzegtermijn grootzakelijke aansluitingen

In onderstaande overzicht treft u de standaard opzegtermijnen aan die leveranciers op dit moment hanteren gesorteerd van hoog naar laag:

 

Agro energie 8 maanden DGB Energie 3 maanden
Essent Energie Verkoop Nederland B.V 6 maanden Scholt Energy 3 maanden
E.ON Benelux 6 maanden Qwint 3 maanden
MAIN Energie 6 maanden DELTA N.V. 3 maanden
Eneco Business BV 3 maanden Innova Energie 1 maand
Nuon Zakelijke Klantenservice 3 maanden Anode Energie 1 maand
Greenchoice 3 maanden NieuweStroom geen
Hezelaer Energy 3 maanden ENGIE (voorheen GDF Suez) geen

 

 

Daar leveringscontracten voor grootzakelijke aansluitingen doorgaans lopen t/m 31 december weet u hoever u van tevoren uiterlijk actie moet ondernemen in het laatste contractjaar om ‘stilzwijgende verlenging’ te voorkomen.

 

Dit betekent overigens niet dat u uw contract direct moet opzeggen. Middels een brief ter ‘voorkoming stilzwijgende verlenging’ kunt u voorkomen dat de opzegtermijn van kracht is, hetgeen u de tijd geeft een weloverwogen beslissing te maken wanneer het u schikt.

 

Uitzonderingen

Het is mogelijk dat uw leverancier in afwijking van bovenstaande standaard een afwijkende opzegtermijn heeft opgenomen in het contract. Dergelijke afwijkingen kunnen enkel op contractniveau worden vastgesteld.

Indien u een zogenaamd ‘multisite contract’ heeft afgesloten dan kan er worden afgeweken van de maximale opzegtermijn van 1 maand, zelfs al betreffen het enkel kleinzakelijke aansluitingen. Een multisite contract is een contract voor de levering van elektra en/of gas voor een groep afnemers. (bron: ACM.nl)

 

Wilt u zeker weten welke opzegtermijn voor u geldt?  Wij geven u graag vrijblijvend advies. Neem contact met ons op via: info@thebilldoctor.nl of 030-3031714.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.