ACM publiceert extreme uitschieters tarieven netbeheer 2018

Toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft onlangs de voorstellen voor de maximumtarieven van netbeheer gepubliceerd. Het gaat om de tarieven van de diensten van landelijke netbeheerder TenneT en regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis en Stedin. De verhogingen zijn extreem.

The Bill Doctor kan er helaas niet voor zorgen dat deze wijzigingen niet doorgevoerd worden. Wel wijs ik u erop dat er voor u waarschijnlijk wel degelijk mogelijkheden zijn om uw netbeheerkosten toch omlaag te brengen. Maar eerst zet ik de opvallendste tariefsvoorstellen op een rij, landelijk en regionaal.

Stijging tarieven landelijk netbeheerder elektriciteit

Landelijk netbeheerder TenneT wil de totale inkomsten laten stijgen met zo’n 4%, wat neerkomt op een bedrag van 528 miljoen euro. De EHS-tarieven (tariefcategorie Extra hoogspanning) stijgen gemiddeld met 18%, waarmee ze na de daling (van gemiddeld 17%) in het voorgaande jaar praktisch terug zijn op het oude niveau van 2016.

De HS-tarieven (hoogspanning) stijgen bij deze landelijke netbeheerder in 2018 met gemiddeld 2%. TenneT geeft aan dat dit door een lagere inzet van veilinggelden en mindere compensatie van buurlanden voor zogenaamde transit flows wordt veroorzaakt. TenneT voorziet voor komend jaar een inzet van 145 miljoen euro aan veilinggelden om de tarieven te verlagen. (Vorig jaar 174 mln.)

Regionaal zien we meer uitschieters terug in de voorstellen, zowel omhoog als omlaag.

Uitschieters tarieven regionale netbeheerders elektriciteit categorie LS

Netbeheerders voeren de kostenpost ‘Gecontracteerd transportvermogen’ in de categorie LS (laagspanning) fors op. En met fors bedoel ik ook fors. Netbeheerder Stedin maakt het bont met een stijging van maar liefst 60% ten opzichte van 2017! Netbeheerder Liander komt op het LS netvlak met een stijging van 48% en Rendo met een stijging van 36%.

Opvallend is dat niet álle tarieven stijgen op het LS netvlak. De klanten van netbeheerder Westland blijven namelijk forse prijsverhogingen bespaard.

Tarieven regionale netbeheerders elektriciteit – MS-transport

Kijken we naar het netvlak van MS-transport: hier spant netbeheerder Rendo de kroon met een voorgestelde verhoging van het zogenaamde ‘normaaltarief’ met een factor 2,8. De impact hiervan op de jaarlijkse energienota van de aangeslotenen is groot.

In Zeeland, waar Enduris netbeheerder is, krijgen alle aangeslotenen een verhoging van ruim 16% voor hun kiezen.

Opvallend is, dat juist Rendo voor MS de posten ‘Gecontracteerd transportvermogen’ omlaag brengt met 41%. Ook ‘kWmax per maand’ gaat bij deze netbeheerder stevig omlaag met maar liefst 38%.

Westland voert in dezelfde kostenposten eveneens opvallende verlagingen door van 28% maar dan in het netvlak ‘Trafo HS+TS/MS’.

Gastarieven regionale netbeheerders

Stijging gastarieven Liander, Stedin, Westland, Enduris en Enexis

Liander laat in de voorstellen voor de gasnettarieven 2018 hun transportafhankelijke (tavt) en hun transport onafhankelijke tarieven (tovt) voor grootverbruikers fors stijgen met bijna 7%.

Aangeslotenen van Stedin krijgen een stijging van ruim 4 % voorgeschoteld. Fors meer dan de stijging van het transport-afhankelijke verbruikers tarief van Westland (1,1 %), Enduris (0,6 %) en Enexis (0,2 %).

Daling gastarieven Coteq en Rendo

De voorgestelde tarieven voor tavt bij Coteq dalen, evenals bij Rendo. Telemetriegebruikers die zijn aangesloten op het Hogedruknet bij Rendo profiteren het meest van een daling: maar liefst -4,1%.

De transportonafhankelijke tarieven van alle overige regionale netbeheerders blijven bijna ongewijzigd.

Netbeheerkosten omlaagbrengen met The Bill Doctor

In veel gevallen is het mogelijk dat netbeheerkosten -ondanks de tariefstijgingen- vaak toch goedkoper kunnen uitvallen. Mits u weet hoe u dat moet aanpakken.

Het zit zo: voor het transport van de energie betalen organisaties een vast bedrag per jaar. Deze transportkosten, ook wel netbeheerkosten genoemd, worden gerekend voor het gebruik van het elektriciteits- en gasnet. Deze kosten worden in de meeste gevallen maandelijks direct door de netbeheerder in rekening gebracht. Soms ook indirect via de energieleverancier.

De netbeheerkosten zijn afhankelijk van de aansluitwaarde van de aansluiting. Hoe groter de aansluitwaarde, des te hoger de kosten.

Wat u misschien niet weet, is dat veel aansluitingen groter zijn dan fysiek nodig is. Hierdoor betaalt u misschien onnodig veel netbeheerkosten.

Om erachter te komen of dat bij u ook zo is, kunt u The Bill Doctor inschakelen. The Bill Doctor signaleert besparingen ten aanzien van de netbeheerkosten en rekent precies uit hoeveel er bespaard kan worden. In veel gevallen kan er een besparing worden gerealiseerd, zonder dat er een fysieke wijziging hoeft te worden doorgevoerd.

Eens gerealiseerd, keert de besparing ieder jaar opnieuw terug. Bij een positieve beoordeling zal The Bill Doctor het gehele traject in werking stellen en begeleiden. Het traject duurt gemiddeld 6-8 weken.

Ook interessant voor uw organisatie?

In de afgelopen 8 jaar heeft The Bill Doctor voor ruim 110 organisaties meer dan € 93.000,- (excl. BTW) bespaard op jaarbasis. Wilt u ook weten of uw organisatie kan besparen op de netbeheerkosten?

Neem dan gerust contact met ons op: 030-3031714 of mail naar: info@thebilldoctor.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.