Hogere tarieven energiebelasting in 2018

We hebben er al eerder een blog over gepubliceerd, de stijging van belastingen op energie. Maar niet alleen huishoudens gaan meer belastingen betalen op energie, ook bedrijven. In het nieuwe regeerakkoord is besloten dat er 200 miljoen extra inkomsten nodig zijn om de doelstellingen te behalen die in het energieakkoord zijn geformuleerd. De (voorlopige) tarieven van de energiebelasting voor 2018 zullen daarom de komende twee jaar hoger uitvallen.

In dit blogartikel leest u wat de gevolgen kunnen zijn voor uw bedrijf en hoe u eventueel in aanmerking kunt komen op vermindering van energiebelasting.

Verhoging energiebelasting tijdelijk

Het is de bedoeling dat de verhoging van energiebelasting vanaf het jaar 2020 weer omlaag gaat. Of u daar tegen die tijd veel van zult merken is nog maar de vraag. Het geldt namelijk niet voor de belastingen die op gas geheven worden. De overheid heeft als doel gesteld om de gasafname volledig te elimineren op (middellange) termijn.

ODE-tarieven stijgen enorm

De ODE-tarieven (Opslag Duurzame Energie) stijgen schrikbarend. Een stijging van maar liefst 43% oplopend tot een toename van 79% voor kleinere afnemers. De ODE-tarieven zullen de komende jaren nog sterk gaan stijgen om de toenemende kosten van de SDE+ subsidies te kunnen dekken. U kunt er dus rekening mee houden dat ook na 2018 de belastingdruk op energie blijft stijgen.

Bekijk op de website van E.ON de (voorlopige) energiebelastingtarieven van 2018

De gevolgen voor uw bedrijf

Voor uw bedrijf zal dit behoorlijk merkbaar zijn. De energierekening van uw bedrijf valt hoger uit door de stijging van de energiebelastingtarieven en de forse verhoging van de opslag duurzame energie.

In onderstaande tabellen (bron: E.ON) staat de impact op de gas- en elektriciteitskosten weergegeven voor verschillende categorieën verbruikers.

 Gas Energiebelasting Tarief 2017 (€/m3) Tarief 2018 (€/m3) Toename t.o.v. 2017
0 – 170.000 0,25244 0,26001 3,0%
170.001 – 1.000.000 0,06215 0,06464 4,0%
1.000.001 – 10.000.000 0,02265 0,02355 4,0%
> 10.000.001 zakelijk 0,01216 0,01265 4,0%
Elektra Energiebelasting Tarief 2017 (€/kWh) Tarief 2018 (€/kWh) Toename t.o.v. 2017
0 – 10.000 0,10130 0,10458 3,2%
10.001 – 50.000 0,04901 0,05274 7,6%
50.001 – 10.000.000 0,01305 0,01404 7,6%
> 10.000.001 zakelijk 0,00053 0,00057 7,6%

 

Gas ODE Tarief 2017 (€/m3) Tarief 2018 (€/m3) Toename t.o.v. 2017
0 – 170.000 0,0159 0,0285 79%
170.001 – 1.000.000 0,0074 0,0106 43%
1.000.001 – 10.000.000 0,0027 0,0039 43%
> 10.000.001 zakelijk 0,0013 0,0021 62%

 

 

 Elektra ODE Tarief 2017 (€/kWh) Tarief 2018 (€/kWh) Toename t.o.v. 2017
0 – 10.000 0,0074 0,0132 78%
10.001 – 50.000 0,0123 0,0180 46%
50.001 – 10.000.000 0,0033 0,0048 45%
> 10.000.001 zakelijk 0,000131 0,000194 48%

Meer over de opbouw van het energietarief

De overheid wil een lagere CO2-uitstoot en een lager energieverbruik stimuleren. (Energiebelasting wordt ook wel regulerende energiebelasting (REB) genoemd.) Daarom betaalt u belasting over het gebruik van stroom en gas. De energieleverancier brengt de energiebelasting in rekening aan de verbruiker of afnemer en draagt deze energiebelasting vervolgens af aan de Belastingdienst. De overheid stelt elk jaar de tarieven voor de energiebelasting vast. Het energietarief bestaat ongeveer voor 1/3 deel uit energiebelasting.

Energiebesparing steeds rendabeler in 2018

Energiebesparing wordt steeds rendabeler door de tariefstijging van de energiebelasting en ODE. Veel besparingsmaatregelen zijn nu al aantrekkelijk. En vanaf 2018 neemt het rendement verder toe!

Wilt u, ondanks de stijgende belastingtarieven, uw energiekosten verminderen? The Bill Doctor kan u helpen bij de besparing op energie zodat uw energiekosten, ondanks de stijgende belastingtarieven, toch kunnen verminderen.

Teruggaaf energiebelasting

Organisaties met meerdere aansluitingen komen soms in aanmerking voor een teruggaaf energiebelasting. Dit is niet standaard het geval, elke organisatie vormt een aparte casus waarvan de feitelijke situatie nauwkeurig zal worden beoordeeld. Wij kunnen u hierbij begeleiden.

Beoordeling en trajectbegeleiding op no cure, no pay basis

The Bill Doctor heeft de afgelopen 8 jaar veel ervaring opgebouwd ten aanzien van deze besparingstrajecten. Wij hebben de kennis in huis om te beoordelen of uw organisatie in aanmerking komt voor een teruggaaf en hoe hoog dit bedrag zal zijn. Bij een positieve beoordeling zal The Bill Doctor het gehele traject in werking stellen en begeleiden op basis van een no cure, no pay-constructie.

Een gemiddeld traject duurt 4 tot 6 maanden. Wilt u weten of uw organisatie ook recht heeft op een teruggaaf? Neem dan gerust contact met ons op: 030-3031714 of stuur een mail naar: info@thebilldoctor.nl.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.