Full disclosure: volledige transparantie herkomst energie vanaf 1 januari 2020

Certificaten voor alle in Nederland geleverde stroom

Vanaf 1 januari 2020 geldt de regel dat alle geleverde stroom herleidbaar moet zijn naar de bron. Groene stroom werd al gecertificeerd met Garanties van Oorsprong (GvO); energieleveranciers zijn per 1 januari wettelijk verplicht ook de aan u geleverde grijze stroom te onderbouwen middels Certificaten van Oorsprong (CvO). De verplichting geldt voor zowel zakelijke eindgebruikers als consumenten.

Full Disclosure: volledige transparantie stroom

Voor fossiele energie bestond er nog geen certificering en daarmee was onduidelijk wat de werkelijke CO2 -afdruk van die stroom is. De eindgebruiker heeft volgens de initiatiefnemers recht op inzicht in de herkomst van de elektriciteit die hij gebruikt, vandaar de naam Full Disclosure: volledige transparantie.

Wijziging huidige regeling Garantie van Oorsprong

Voor groene stroom kennen we de “Regeling Garanties van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit.” Deze is per 1 januari 2020 gewijzigd in “Regeling Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong”.

De leveranciers zijn verplicht de certificaten bij Certiq aan te melden waarbij alle consumptie in Nederland gedekt moet zijn door een CvO of door een GvO. De toezichthouder (Autoriteit Consument en Markt) is  verantwoordelijk voor de handhaving.

Markt voor certificaten

Het CvO wordt een tweede markt naast de GvO-markt. ACT Commodities is een van de partijen die GvO’s en  CvO’s op die markt aanbieden. Momenteel is de certificatenmarkt nog illiquide, waarmee bedoeld wordt dat bijvoorbeeld GvO’s groen gas voor langere periode (weken, maanden) nauwelijks worden aangeboden. Het importeren van GvO’s elektriciteit is niet moeilijk, maar voor CvO’s geldt dat alleen Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland CvO’s deze hebben ingevoerd. De geldigheid van CvO’s duurt 12 maanden vanaf de datum van productie tot de datum van gebruik.

Wat staat er op een Garantie van Oorsprong?

Een GvO geeft aan waar, wanneer en uit welke duurzame bron (windturbines, zonnepanelen, waterkracht, bio-centrales) energie is opgewekt. Het uitgeven van en het verhandelen van deze garanties gebeurt volgens een internationaal en gecontroleerd systeem.

Certificering en controle op naleving

CertiQ maakt onderscheid tussen grijze en groene stroom door beide vormen te certificeren. CertiQ geeft vanaf 1 januari 2020 CvO’s uit voor de productie van elektriciteit uit fossiele bronnen (kolen, aardgas, nucleair). CertiQ geeft momenteel zogenaamde ‘etiketteringscertificaten’ uit voor elektriciteit welke is geproduceerd uit fossiele bronnen voor 31 december 2019. De etiketteringscertificaten uit de productieperiode juli tot en met december 2019 worden vanaf 1 januari 2020 ook gezien als CvO’s. 

De Autoriteit Consument en Markt controleert of de certificering en de naleving van deze nieuwe regels gebeurt. 

Bron: de Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers (VEMW).

Mogelijke kosten eindgebruiker

De invoering van deze maatregel kent wel een minpuntje: het kan voor de eindgebruiker tot extra kosten leiden. Deze kosten kunnen per leverancier verschillen en zullen gespecificeerd op de nota worden weergegeven. Op dit moment is deze tariefstelling per leverancier nog niet duidelijk.

Wilt u weten wat dit concreet voor uw organisatie betekent? Neem dan contact met ons op: 030-3031714 of stuur een mail naar: info@thebilldoctor.nl. Wij kunnen de gevolgen van deze nieuwe regelgeving voor u inzichtelijk maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.