Energieleveranciers dreigen contractuele afspraken niet na te komen

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de energietarieven explosief gestegen zijn. Steeds meer leveranciers brengen klanten op de hoogte dat zij de contractuele tariefstellingen niet meer kunnen nakomen. Zij communiceren eenzijdig dat de geaccordeerde tarieven qua inkoop niet te realiseren zijn en breken het contract open. Is dit zomaar mogelijk? En wat kunt u hier tegen doen?

Mei 2022 – Van Helder
Afgelopen week werd duidelijk dat energieleverancier Van Helder in ieder geval een gedeelte van de reeds gesloten contracten met een langere vaste looptijd én tariefstelling niet meer kan / wil nakomen. De reden die wij hebben vernomen is een failliete inkooppartner.

Februari 2022 – Total Gas & Power & DGB Energie 
Helaas is dit niet de eerste keer. Er zijn meer leveranciers die door de gesloten contracten uit een voorgaand boekjaar de contractueel overeengekomen leveringstarieven niet meer kan nakomen. Het verschil tussen hetgeen dat overeengekomen is en de huidige inkoopsprijzen is voor hen te groot geworden. Zo speelt dit onder andere ook voor de leveranciers: Total Gas & Power en DGB Energie.  Vrij recent werd dit nog onderzocht en beoordeeld door het programma Radar van AVRO-TROS, dat hier terug te lezen is. Voor Total Gas & Power is nog een extra kanttekening te maken, aangezien zij kenbaar hebben gemaakt zich terug te trekken uit de Nederlandse markt.

Maar kan en mag een leverancier dit zomaar doen? Uiteraard kent elke leverancier zijn eigen algemene voorwaarden ten behoeve van de levering en tarieven, maar energiebedrijven mogen contracten met vaste looptijd en tarieven zeker niet zomaar beëindigen of wijzigen. Zo is dit ook  hier terug te lezen op de site van de ACM ( Autoriteit Consument & Markt), die als waakhond fungeert.

Indien u dus geconfronteerd wordt met dergelijke communicatie vanuit uw leverancier, stuurt u hen dan schriftelijk een bezwaar. De leveringsvoorwaarden zijn immers contractueel vastgelegd.

Energiescan

Wilt u weten wat wij voor u kunnen besparen? Middels een op maat gesneden advies maken wij inzichtelijk hoeveel er met uw portefeuille precies bespaard kan worden. De scan is altijd geheel kosteloos en vrijblijvend. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een advies op maat per e-mail. Het enige dat u hoeft te doen is een (recente) maand- of jaarnota van uw leverancier opsturen naar info@thebilldoctor.nl.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.