Leverancier DVEP stopt per 01-01-2024 vanwege financiele problemen

Vandaag werd bekend dat DVEP per 01-01-2024 stopt met de levering van elektriciteit en gas aan haar klanten. Nadat wij op 11-10-2022 al informeerde over facturatieachterstanden bij de leverancier, is nu bekend geworden dat het Amerikaanse moederbedrijf UGI heeft besloten geen geld meer in DVEP te steken. Daar er geen partijen zijn die de leverancier … Lees verder

Als ondernemer overstappen naar dynamische energietarieven in 2023?

Als ondernemer overstappen naar dynamische energietarieven in 2023? Waar moet je dan op letten? Houd rekening met je verbruik: Als ondernemer is het belangrijk om te weten hoeveel energie je verbruikt, zodat je een goede inschatting kunt maken van de kosten bij dynamische energietarieven. Probeer bijvoorbeeld energiezuinige apparaten te gebruiken en het licht uit te … Lees verder

Steunpakket energiekosten voor het mkb

    Op 13 oktober j.l. kwam naar buiten dat het Kabinet voornemens is om de helft van de stijging van de energiekosten van kleine en middelgrote bedrijven op zich te nemen. Deze reparatie kost 2,5 – 3 miljard euro.       Om in aanmerking te komen voor dit pakket zijn de volgende voorwaarden … Lees verder

Variabele tarieven stijgen nog verder per 1 juli 2022

De energietarieven zijn al sterk gestegen sinds januari van dit jaar. Bedrijven van klein tot groot met een flexibel contract kunnen zich voorbereiden op een verdere stijging van de energierekening. Energiebedrijven Essent en Vattenfall hebben namelijk sterke stijgingen van de tarieven per 1 juli aangekondigd. Stijgingen bij andere energiebedrijven lijken ook voor de hand te … Lees verder

Energieleveranciers dreigen contractuele afspraken niet na te komen

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de energietarieven explosief gestegen zijn. Steeds meer leveranciers brengen klanten op de hoogte dat zij de contractuele tariefstellingen niet meer kunnen nakomen. Zij communiceren eenzijdig dat de geaccordeerde tarieven qua inkoop niet te realiseren zijn en breken het contract open. Is dit zomaar mogelijk? En wat kunt u … Lees verder

Stijgende gasprijs: de financiële gevolgen voor energieleveranciers

Ook energiebedrijven hebben last van de hoge energieprijzen. Ze lopen namelijk een groter financieel gevaar. Ze staan voor lastige beslissingen die grote gevolgen kunnen hebben bij sterk fluctuerende energieprijzen. Ook zijn oplopende betalingsachterstanden van huishoudens een groeiend probleem. Sinds de sterke stijging van de energieprijzen zijn er al acht energieleveranciers failliet gegaan. Dankzij de milde … Lees verder

Houd stijging energie-inkoop beheersbaar

  De recente ontwikkelingen in Oekraïne & Rusland zijn niet ongehoord voorbij gegaan. De acties hebben direct geleid tot forse stijgingen van de energieprijzen op de handelsmarkten. Hebben deze ook direct effect op uw energierekeningen? Inkoop 2022 & 2023 – Scherpe tariefstelling The Bill Doctor houdt de marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Gelukkig hebben wij … Lees verder

Energiebelasting elektra daalt in 2022 vanwege energiecrisis

In 2021 zijn de energietarieven geëxplodeerd. Om tegemoet te komen aan haar burgers (en kiezers) heeft het kabinet besloten om de energiebelasting op elektra (tijdelijk) fors te verlagen. Hierdoor voelen bedrijven de stijgingen minder in hun portemonnee. Het kabinet heeft aan 2 knoppen gedraaid. Allereerst heeft zij de heffingskorting oftewel vermindering energiebelasting aanzienlijk verhoogd. Tevens … Lees verder