Energie in 2019 flink duurder door verhoging energiebelasting

We gaan in 2019 meer betalen voor energie. De energie zelf wordt niet duurder, maar de overheid verhoogt de energiebelasting in 2019. De energieleveranciers hebben geen invloed op de energiebelasting, maar moeten deze wel bij de afnemers in rekening brengen. 

Overheid verhoogt energiebelasting fors

Vorig jaar publiceerde ik al een blog over de hogere energiebelastingen. Vorig jaar zijn de belastingen op energie namelijk óók al gestegen. Dat het dit jaar weer zou gebeuren was te verwachten. In het energieakkoord zijn doelstellingen geformuleerd waarvoor 200 miljoen extra inkomsten nodig zijn. En dat geld moet ergens vandaan komen. De stijging van de energiebelasting zorgt dus voor hogere energielasten.

Overheid heft energiebelasting om verbruik energie te reguleren

Om te komen tot een lagere CO2-uitstoot stimuleert de overheid een lager energieverbruik. Dat doet zij door energiebelasting te heffen op stroom en gas. Energiebelasting wordt ook wel regulerende energiebelasting (REB) genoemd. De overheid stelt elk jaar opnieuw de tarieven voor de energiebelasting vast.

Waarom u deze blog zou moeten lezen

In deze blog leest u waarom de overheid deze verhoging oplegt en over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor vermindering van energiebelasting. In de tabellen kunt u zien hoe hoog de stijging t.o.v. vorig jaar werkelijk is, zodat u kunt inschatten hoeveel u meer gaat betalen in 2019.

Verhoging energiebelasting is -deels- tijdelijk

Het is de bedoeling dat de verhoging van energiebelasting vanaf het jaar 2020 weer omlaag zal gaan. Dit geldt echter niet voor de belastingen die op gas geheven worden. De overheid heeft als doel gesteld om de gasafname volledig te elimineren op (middellange) termijn. Dit past in het plaatje om Nederland van het gas af te krijgen.

ODE-tarieven stijgen ook dit jaar enorm

Vorig jaar stegen de ODE-tarieven (Opslag Duurzame Energie) al schrikbarend. Dit jaar weer, en in de meeste schijven is de verhoging nog meer dan vorig jaar. De ODE-tarieven stijgen om de toenemende kosten van de SDE+ subsidies te kunnen dekken.

De gevolgen voor uw organisatie

De energierekening van uw bedrijf zal hoger uitvallen door de stijging van de energiebelastingtarieven en de forse verhoging van de opslag duurzame energie.

Overzicht verhoging per schijf in tabellen

In onderstaande tabellen (bron: belastingdienst) staat de impact op de gas- en elektriciteitskosten weergegeven voor verschillende categorieën verbruikers.

Energiebelasting op gas en elektra

Gas: in de eerste schijf is de energiebelasting op gas met 12,7% flink toegenomen t.o.v. vorig jaar. De overige schijven zijn met 1,2% iets gestegen.

Elektra: de eerste schijf van de energiebelasting op elektra is opvallend: die is met -5,7% gezakt t.o.v. vorig jaar. De overige schijven zijn met respectievelijk 1,2%, 1,2% en 1,8% gestegen, wat meevalt vergeleken met de forse stijging van 7,6% vorig jaar.

 Gas Energiebelasting Tarief 2018 (€/m3) Tarief 2019 (€/m3) Toename t.o.v. 2018
0 – 170.000 0,26001 0,29313 12,7%
170.001 – 1.000.000 0,06464 0,06542 1,2%
1.000.001 – 10.000.000 0,02355 0,02383 1,2%
> 10.000.001 zakelijk 0,01265 0,01280 1,2%
Elektra Energiebelasting Tarief 2018 (€/kWh) Tarief 2019 (€/kWh) Toename t.o.v. 2018
0 – 10.000 0,10458 0,09863 – 5, 7%
10.001 – 50.000 0,05274 0,05337 1,2%
50.001 – 10.000.000 0,01404 0,01421 1,2%
> 10.000.001 zakelijk 0,00057 0,00058 1,8%

Gas ODE tariefstijging

De ODE stijgt dit jaar flink, zelfs meer dan de toch al forse stijging vorig jaar! Vooral de eerste schijf, waar vorig jaar al een verhoging van 79% waarneembaar was, stijgt dit jaar met bijna 84%! Bij de overige schijven ligt de stijging rond de 50%, zie onderstaande tabel.

Gas ODE Tarief 2018 (€/m3) Tarief 2019 (€/m3) Toename t.o.v. 2018
0 – 170.000 0,0285 0,0524 83,9%
170.001 – 1.000.000 0,0106 0,0161 51,9%
1.000.001 – 10.000.000 0,0039 0,0059 51,3%
> 10.000.001 zakelijk 0,0021 0,0031 47,6%

Elektra ODE tariefstijging

Vorig jaar steeg de eerste schijf met maar liefst 78%, deze is dit jaar met 43, 2% minder hard gestegen. Daar staat tegenover dat de volgende schijven een hogere stijging laten zien dan vorig jaar.

Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaad-installaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.

 Elektra ODE Tarief 2018 (€/kWh) Tarief 2019 (€/kWh) Toename t.o.v. 2018
0 – 10.000 0,0132 0,0189 43,2%
10.001 – 50.000 0,0180 0,0278 54,4%
50.001 – 10.000.000 0,0048 0,0074 54,2%
> 10.000.001 zakelijk 0,000194 0,0003 54,6%

Energiebesparing levert door tariefstijging belasting meer voordeel op in 2019

Door de tariefstijging van de energiebelasting en ODE wordt energiebesparing feitelijk steeds rendabeler. De besparingsmaatregelen waren al aantrekkelijk, en sinds 2018 neemt het rendement al toe, dat geldt voor 2019 nog meer!

Besparen op energie met the Bill Doctor

The Bill Doctor heeft de afgelopen 9 jaar veel ervaring opgebouwd ten aanzien van deze besparingstrajecten. Wij kunnen u helpen bij de besparing op energie zodat uw energiekosten, ondanks de stijgende belastingtarieven, toch kunnen verminderen. In sommige gevallen komen organisaties met meerdere aansluitingen in aanmerking voor een teruggaaf energiebelasting. Of dat ook voor uw organisatie geldt hangt af van de feitelijke situatie. Die zal eerst nauwkeurig moeten worden beoordeeld.

The Bill Doctor doet trajectbegeleiding op no cure, no pay basis

Wij hebben de kennis in huis om te beoordelen of uw organisatie in aanmerking komt voor een teruggaaf en kunnen inschatten hoe hoog dit bedrag zal zijn. Bij een positieve beoordeling zal The Bill Doctor het gehele traject in werking stellen en begeleiden op basis van een no cure, no pay-constructie. Een gemiddeld traject duurt 4 tot 6 maanden. Wij kunnen u hierbij begeleiden.

Wilt u weten of uw organisatie ook recht heeft op een teruggaaf? Neem dan contact met ons op: 030-3031714 of stuur een mail naar: info@thebilldoctor.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.