Belasting op energie verandert in 2020

De belastingplannen voor 2020 zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Wat er gaat veranderen op het gebied van energiebelasting en ODE+ leest u in deze blog. Voor sommige bedrijven pakken de veranderingen nog relatief voordelig uit, maar dat geldt niet voor iedereen.

De veranderingen in grote lijnen

In grote lijnen komt het erop neer dat het gasverbruik qua belasting duurder wordt en het elektraverbruik goedkoper. We krijgen volgend jaar meer heffingskorting, ter compensatie. Bedrijven gaan meer betalen aan de energietransitie via de ODE (Opslag Duurzame Energie). Voor huishoudens geldt dat niet, omdat zij volgens de overheid minder vervuilend zouden zijn. Bedrijven zullen hierdoor meer gaan betalen. Een enkele onderneming met een erg laag verbruik kan er iets voordeliger vanaf komen.

Overheid zet energiebelasting in als stimulans

Naar verwachting zal de energiebelasting op aardgas stijgen, maar daarentegen dalen voor elektra. De overheid stimuleert op die manier vermindering van verbruik van aardgas. De overstap van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties (zoals een een warmtepomp die gebruikmaakt van aardwarmte) wordt zo aantrekkelijker gemaakt. Het is immers de bedoeling dat we ‘van het gas’ af gaan.

Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven omhoog

De tarieven voor de ODE zullen in 2020 stijgen, ook de jaren die daarop volgen. Dit geldt voor elke staffel. Deze heffing is net als de energiebelasting afhankelijk van het verbruik. De bijdrage van bedrijven wordt tweederde deel en eenderde komt voor rekening van particulieren. Op dit moment is dat de helft. De opbrengsten hiervan gaan naar subsidies van duurzame energie. Het idee hierachter is dat iedereen een eerlijke bijdrage aan de energietransitie moet leveren.

Heffingskorting ter compensatie

De heffingskorting wordt verhoogd van € 257,54 nu naar € 435,68 volgend jaar, (bedragen excl. btw). Zeker voor de kleinere ondernemingen is dit een aardige compensatie.

Salderingsregeling

De salderingsregeling blijft voorlopig ongewijzigd, deze wordt tot en met 2030 langzaamaan afgebouwd. De huidige regeling blijft van kracht tot 2023. Daarna krijgt de zonnepanelenbezitter alleen een vergoeding van de (zakelijke) energieleverancier voor de terug geleverde stroom.

Leveringstarieven verschillen per leverancier

De overheidsheffingen zijn slechts één onderdeel van de rekening, een energierekening bestaat nu eenmaal uit meerdere componenten. De leveringstarieven verschillen per zakelijke energieleverancier.

Energiekosten beperken

Wilt u uw energiekosten beperken? The Bill Doctor kan u helpen om zoveel mogelijk te besparen. Organisaties met meerdere aansluitingen komen soms in aanmerking voor een teruggaaf energiebelasting. Dit is niet standaard het geval, elke organisatie vormt een aparte casus waarvan de feitelijke situatie nauwkeurig zal worden beoordeeld. The Bill Doctor kan u hierbij begeleiden.

Onze experts brengen voor u in kaart hoeveel u kunt besparen

Wij hebben de kennis in huis om te beoordelen of uw organisatie in aanmerking komt voor een teruggaaf en hoe hoog dit bedrag zal zijn. Bij een positieve beoordeling zal The Bill Doctor het gehele traject in werking stellen en begeleiden op basis van een no cure, no pay-constructie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via 030-3031714 of stuur een mail naar: info@thebilldoctor.nl.

Verloop tarieven energiebelasting en ODE+

De exacte cijfers voor 2020 zijn nu nog niet bekend. De overheid beslist hierover in december.

Energiebelasting – Elektra

0 – 10.000 kWh 10.001 – 50.000 kWh 50.001 – 10.000.000 kWh
2017  €  0,10130  €  0,04901  €  0,01305
2018  €  0,10458  €  0,05274  €  0,01404
2019  €  0,09863  €  0,05337  €  0,01421

Opslag Duurzame Energie (ODE+) – Elektra

0 – 10.000 kWh 10.001 – 50.000 kWh 50.001 – 10.000.000 kWh
2017  €  0,00740  €  0,01230  €  0,00330
2018  €  0,01320  €  0,01800  €  0,00480
2019  €  0,01890  €  0,02780  €  0,00740

Energiebelasting – Gas

0 – 170.000 m³ 170.001 – 1.000.000 m³ 1.000.001 – 10.000.000 m³
2017  €  0,25244  €  0,06215  €  0,02265
2018  €  0,26001  €  0,06464  €  0,02355
2019  €  0,29313  €  0,06542  €  0,02383

Opslag Duurzame Energie (ODE+) – Gas

0 – 170.000 m³ 170.001 – 1.000.000 m³ 1.000.001 – 10.000.000 m³
2017 €  0,01590 €  0,00740 €  0,00270
2018 €  0,02850 €  0,01060 €  0,00390
2019 €  0,05240 €  0,01610 €  0,00590

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.