Energiebelasting wijzigingen in 2021

Energiebelasting wijzigingen in 2021

 Ieder jaar beoordeelt en accordeert de overheid de tariefstelling voor o.a. energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) Op 15 december jl. heeft de overheid de nieuwe tarieven voor boekjaar 2021 vastgesteld. Per 1 januari 2021 zijn deze wijzigingen ingegaan.

 

De wijzigingen in grote lijnen

  1. De belastingtarieven op energie zijn veranderd in 2021;
  2. Het tarief op elektrische laadpalen is t/m 2022 verlaagd;
  3. Grootverbruikers moeten meer Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen.
  4. Staffel I voor energiebelasting elektriciteit is verlaagd, de andere staffels zijn verhoogd
  5. Energiebelasting aardgas is gestegen

 

Energiebelasting beslaat een groot deel van de energierekening

Uw energierekening is opgebouwd uit verschillende componenten: de geleverde energie, leveringskosten en voor een groot deel belastingen. U betaalt heffingen per verbruikte kilowattuur (kWh) aan stroom en per kubieke meter (M³) aan gas. De overheid verwacht hiermee dat bedrijven bewuster en zuiniger energie zullen verbruiken. De inkomsten gaan naar de staatskas.

De energieheffingen zijn opgebouwd uit 3 verschillende vormen van energiebelasting:

  • de energiebelasting;
  • de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE);
  • vermindering energiebelasting.

Over het totaalbedrag van de energiefactuur betaalt u ook nog btw.

 

Energiebelasting: veranderingen in 2021

Met ingang van 2021 zijn de belastingtarieven veranderd: de energiebelasting voor staffel I op stroom is gedaald, maar de energiebelasting op gas, de ODE en de vermindering energiebelasting zijn gestegen. Onderaan de streep verandert er voor de meeste verbruikers niet zo veel, vergeleken met 2020. Maar of dat voor u geldt, hangt af van de keuzes die u zelf maakt.

 

Energiebelasting voor gas is gestegen

De overheid zal de komende jaren de energiebelasting per M³ gas verhogen. Het doel hiervan is om gasverbruik onder bedrijven terug te dringen en ze te stimuleren om duurzamer te zijn. De energierekening zal in de toekomst hoger uitvallen voor bedrijven die veel gas verbruiken.

 

Belasting op gas

Staffel 2020 2021 Verschil
0 t/m 5.000 m³ en blokverwarming  € 0,33307  € 0,34856 4,65%
5.001 t/m 170.000 m³  € 0,33307  € 0,34856 4,65%
170.001 t/m 1 miljoen m³  € 0,06444  € 0,06547 1,60%
meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m³  € 0,02348  € 0,02386 1,62%
meer dan 10 miljoen m³ particulier  € 0,01261  € 0,01281 1,59%
meer dan 10 miljoen m³ zakelijk  € 0,01261 € 0,01281 1,59%

 Bron: Tabellen tarieven milieubelastingen (belastingdienst.nl)

 

Energiebelasting voor grootverbruikers stroom is gestegen

 

Belasting op elektriciteit

Staffel 2020 2021 Verschil
0 t/m 10.000 kWh € 0,09770 € 0,09428 -3,50%
10.001 t/m 50.000 kWh € 0,05083 € 0,05164 1,59%
50.001 t/m 10 miljoen kWh € 0,01353 € 0,01375 1,63%
meer dan 10 miljoen kWh particulier € 0,00111 € 0,00113 1,80%
meer dan 10 miljoen kWh zakelijk € 0,00055 € 0,00056 1,82%

Bron: Tabellen tarieven milieubelastingen (belastingdienst.nl)

 

De Opslag Duurzame Energie is gestegen met 10%

Zowel particuliere als zakelijke gebruikers investeren in duurzame energie. In 2021 is het bedrag aan belasting op de energierekening niet toegenomen voor een bedrijf met gemiddeld verbruik. Bedrijven zijn per 2021 meer gaan bijdragen, zoals beschreven in het klimaatrapport. Dit jaar zijn de ODE op stroom en gas gestegen met bijna 10%.

 

Aardgas in cent/M3

Staffel 2020 2021 2022
0-170.000 m3 € 7,75 € 8,51 € 8,65
170.000-1.000.000 m3 € 2,14 € 2,35 € 2,39
1.000.000-10.000.000 m3 € 2,12 € 2,32 € 2,36
> 10.000.000 m3 € 2,12 € 2,32 € 2,36

Bron: Tabellen tarieven milieubelastingen (belastingdienst.nl)

 

Elektriciteit in cent/kWh

Staffel 2020 2021 2022
0-10.000 kWh € 2,73 € 3,00 € 3,05
10.000-50.000 kWh € 3,75 € 4,11 € 4,18
50.000-10.000.000 kWh € 2,05 € 2,25 € 2,29
>= 10.000.000 kWh € 0,04 € 0,04 € 0,05

Bron: Tabellen tarieven milieubelastingen (belastingdienst.nl)

 

In de onderstaande tabel ziet u een vergelijking van de totale milieubelasting op elektriciteit en aardgas tussen 2020 & 2021

Staffel Verbruik 2020 – Totaal 2021 – EB 2021 – ODE 2021 – Totaal Verschil
I 0 – 10.000 kWh € 0,1250 € 0,0943 € 0,0300 € 0,1243 -0,58%
II 10.001 – 50.000 kWh € 0,0883 € 0,0516 € 0,0411 € 0,0927 4,99%
III 50.001 – 10.000.000 kWh € 0,0340 € 0,0138 € 0,0225 € 0,0363 6,52%
I 0 – 170.000 m³ € 0,4106 € 0,3486 € 0,0851 € 0,4337 5,63%

 

 

Vermindering energiebelasting omhoog met € 31,-

Energieverbruikers waarvan het verbruik dienstdoet voor werk of woonfunctie, wordt een vermindering energiebelasting toegekend. Dit wordt ook wel heffingskorting genoemd en betreft een vast bedrag per jaar. De vermindering energiebelasting kunt u beschouwen als een korting op de energiebelasting. De vermindering energiebelasting is in 2021 met € 31,- verhoogd, waardoor de heffingskorting neerkomt op € 559,-. Ieder bedrijf ontvangt dus een hogere korting ten opzichte van 2020.

 

Verlenging verlaagd tarief openbare laadpalen

Voor openbare laadpalen van elektrische auto’s is het verlaagde tarief (€0,0005 per kWh) voor energiebelasting en een nultarief voor de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) tot het einde van 2022 verlengd. Bij het volladen van een accu van 25 kWh bedraagt het voordeel circa € 1,50 exclusief btw en circa € 1,80 inclusief btw.

 

Ook interessant voor uw organisatie?

In de afgelopen 9 jaar heeft The Bill Doctor voor ruim 50 organisaties meer dan € 700.000,- (excl. btw) teruggehaald. Wilt u weten of uw organisatie ook recht heeft op een teruggaaf?

Neem dan gerust contact met ons op: 030-3031714 of info@thebilldoctor.nl.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.